Posts Tagged ‘semyon kardash’

Semyon Kardash (Minsk, Belarus): Spring 2016, Clips

Friday, May 6th, 2016

Semyon Kardash (Minsk, Belarus): Spring 2016, Clips

Previously: Semyon Kardash (Minsk, Belarus): Summer 2015.

Semyon Kardash (Minsk, Belarus): Summer 2015

Thursday, October 22nd, 2015

Semyon Kardash (Minsk, Belarus): Summer 2015

Filmed in Minsk (Belarus) by Denis Lazukov, Oleg Tusenkov, Albert Dayneco, Gleb Meleshko, Alya Savelyeva & Andrey Kachaev. Edited by Kardash Semyon.

Photo.