Posts Tagged ‘soichiro kanashima’

Gold Style 6 (Japan): Soichiro Kanashima VS Yuto Goto

Friday, August 7th, 2015

Gold Style 6 (Japan): Soichiro Kanashima VS Yuto Goto

Chiaki Ito presents Gold Style vol. 6 (2015) at the Trinity skatepark (Tokyo, Japan). Report filmed by Hrk Kjym.

Featuring Eiji Sakihara, Fumiya Matumoto, Hideki Kawai, Haruki Dozen, Hidetaka Kojima, Hikaru Suzuki, KAZU, Katuhiko Sagata, Kazuya Ito, Kouichi Iguchi, Ryoma Narusawa, Shintaro Nakayama, Soichiro Kanashima, Tomoyuki Hirano, Yuto Goto, & more. Music: Diary – Free the Robots.

Results

  1. Soichiro Kanashima
  2. Yuto Goto
  3. Ryoma Narusawa

Gold Style (Japan): More Media.

Soichiro Kanashima: Ride out Dvd (2008) Park Section

Monday, February 2nd, 2015

December 2008 Repost.

Soichiro Kanashima

Ride Out (2008): Intro, Soichiro Kanashima (street section), Yuto Goto & Haruka Suenaga, Toru Shirai, Friends, Koichi Iguchi, Teppei Imaoka, Katsuhiko Sagata, Outro, Trailers + Promo.

Soichiro Kanashima (Japan): MFT Brand Edit (2009)

Monday, November 24th, 2014

July 2009 Repost.

Soichiro Kanashima

Soichiro Kanashima (Japan): Ride Out Profile (2008)

Wednesday, October 29th, 2014

2009 Repost.

Soichiro Kanashima

Ride Out (2008): Intro, Toru Shirai, Yuto Goto & Haruka Suenaga, Friends, Koichi Iguchi, Teppei Imaoka, Katsuhiko Sagata, Outro, Soichiro Kanashima Bonus Park Section, Trailers + Promo.

Soichiro Kanashima, Yuto Goto & Friends (Japan): MFT September 2014 Edit

Friday, October 3rd, 2014

Soichiro Kanashima, Yuto Goto & Friends (Japan): MFT September 2014 Edit

MFT Brand 2014.09.29 Gyogan’s Session with Koichi Iguchi, Soichiro Kanashima, Takaaki Onishi & Yuto Goto.

Visit MFTbrand.com.

MFTbrand (Japan): Good Skates Session with Chihiro Azuma, Soichiro Kanashima, Yuto Goto & Friends (2014)

Friday, September 19th, 2014

MFT Brand 2014.09.19 Good Skate session with Chihiro Azuma, Kota Matsumoto, Misaki Katayama, Soichiro Kanashima, Toru Shirai & Yuto Goto.

MFTbrand (Japan): Good Skates Session with Chihiro Azuma, Soichiro Kanashima, Yuto Goto & Friends (2014)

Visit MFTbrand.com.

Photo of the day: Soichiro Kanashima (Japan)

Sunday, September 7th, 2014

Soichiro Kanashima – Backslide in Tokyo, Japan.

Photo of the day: Soichiro Kanashima (Japan)

Picture on Instagram.

KXF Contest 2014 (South Korea): Highlights

Thursday, September 4th, 2014

KXF Contest 2014 (South Korea): Highlights

Chuncheon city, South Korea. Highlights featuring CJ Wellsmore, Wan Su Sim, Kyungmin Kevin Lee, Chris Haffey, Richie Eisler, Worapoj Boonnim, Jeerasak Tassorn, Zhang Chi, Pascal Morasse-Raymond, Roman Abrate, Yuto Goto, Soichiro Kanashima, Eito Yasutoko & Takeshi Yasutoko.

Filmed and Edited by Pascal Morasse-Raymond.
Photos | Raw Clips | Official Website: Kxf.or.kr.

Results

  1. Roman Abrate
  2. CJ Wellsmore
  3. Jeerasak Tassorn
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next