#AZ Moscow 2017 - Plastik Mag Edit

Thu, May 18, 2017
#AZ Moscow 2017 - Plastik Mag Edit

Andrey Zaytsev memorial contest and picnic 2017 (VK). Edited by Plastik Mag.

#AZ Moscow 2017 - Plastik Mag Edit

Results

 1. Kirill KG Galushko 4000
 2. Egor Loginov 3500
 3. Ivan Kovtun 3000 + special prize from ННХ and Zhenya Udobniy
 4. Kolya Kilo Belov 2500
 5. Daniel Coyote Goncharov 2000
 6. Timur Kuritsyn 2000
 7. Sasha Sue 1500 + special prize from ННХ
 8. Zhenya Leonov 1500
 9. Zhenya Reed Zhirov 1000 + special prize from ННХ
 10. Serega Sotskov 1000 + special prize Legends Never Die tee
 11. Grisha Mikhalitsyn 1000
 12. Renat Gallyamov 500
 13. Dima Makro Makrushin 500
 14. Timofey Lyulyakov 500
 15. Sanya Lapshin 500

Photo Gallery on VK.com | Edit by Ilya Sukhenko.

Share the love on Facebook Twitter