Posts Tagged ‘red jam’

Red Jam 2016 (Siberia): Edit by Kirill Galushko

Sunday, June 12th, 2016

Krasnoyarsk (Russia) – Sportex.pro skatepark.
Red Jam 2016 by Kirill Galushko (P.Motion.ru).

Red Jam 2016 (Siberia): Teaser by Kirill Galushko

Results

  1. Nikita Baykov
  2. Ivan Chanchikov
  3. Kirill Kochetkov

Best trick: Konstantin Makarov.
Best style: Ilya Savosin.

Red Jam 2016 (Siberia): Teaser by Kirill Galushko

Thursday, April 28th, 2016

Krasnoyarsk (Russia) – Sportex.pro skatepark.

Red Jam 2016 (Siberia): Teaser by Kirill Galushko

Teaser for the Red Jam 2016 by P.Motion.

Music: Ty Segall – girlfriend.

Spartak Alemasov (Russia) @ Red Jam 2015 (Siberia)

Saturday, June 6th, 2015

Spartak Alemasov @ Red Jam 2015 (Siberia)

1st place @ Red Jam 2015 (Krasnoyarsk, Siberia).

Red Jam (2015) in Krasnoyarsk (Siberia)

Friday, May 15th, 2015

Red Jam (2015) in Krasnoyarsk (Siberia)

Special guests: Yuri Botelho (Brazil) and Grisha Mikhalitsyn (Russia). Filmed by Rodion Egorov, Ilya Makovkin, Ivan Khritankov, Kirill Galushko, edited by Rodion Egorov.

Results

  1. Spartak Alemasov
  2. Kirill Galushko
  3. Ivan Chanchikov

Best trick: Ivan Chanchikov.
Best style: Kirill Kochetkov.