Posts Tagged ‘japan’

Koichi Iguchi (Japan): LAST SSM Edit (2015)

Sunday, October 18th, 2015

Koichi Iguchi (Japan): LAST SSM Edit (2015)

Previously: Soichiro Kanashima, Toru Shirai, Koichi Iguchi, Yuto Goto & Eiji Sakihara: OKAYAMADA | September 2015.

Chiaki Ito (Japan): Kizer Insiders Section

Friday, October 9th, 2015

Chiaki Ito (Japan): Kizer Insiders Section

Soichiro Kanashima, Toru Shirai, Koichi Iguchi, Yuto Goto & Eiji Sakihara: OKAYAMADA | September 2015

Thursday, September 17th, 2015

Soichiro Kanashima, Toru Shirai, Koichi Iguchi, Yuto Goto & Eiji Sakihara: OKAYAMADA | September 2015

Shintaro Nakayama (Japan): Sponsor me (2015)

Tuesday, September 1st, 2015

Shintaro Nakayama (Japan): Sponsor me (2015)

Contact: shintarodb@yahoo.co.jp

Pump Track (Mount Fuji, Japan): 2015 Clips

Thursday, August 20th, 2015

Park of the day! More amazing skating places.

Pump Track (Mount Fuji, Japan): 2015 Clips

A Pump Track module was permanently installed in Forest Adventure (Mount Fuji, Yamanashi Prefecture, Japan). Here are some clips by Mori Shigeru.

Gold Style 6 (Japan): Soichiro Kanashima VS Yuto Goto

Friday, August 7th, 2015

Gold Style 6 (Japan): Soichiro Kanashima VS Yuto Goto

Chiaki Ito presents Gold Style vol. 6 (2015) at the Trinity skatepark (Tokyo, Japan). Report filmed by Hrk Kjym.

Featuring Eiji Sakihara, Fumiya Matumoto, Hideki Kawai, Haruki Dozen, Hidetaka Kojima, Hikaru Suzuki, KAZU, Katuhiko Sagata, Kazuya Ito, Kouichi Iguchi, Ryoma Narusawa, Shintaro Nakayama, Soichiro Kanashima, Tomoyuki Hirano, Yuto Goto, & more. Music: Diary – Free the Robots.

Results

  1. Soichiro Kanashima
  2. Yuto Goto
  3. Ryoma Narusawa

Gold Style (Japan): More Media.

Goodskates: Rampage Show (Japan, 2015)

Monday, July 27th, 2015

Goodskates: Rampage Show (Japan, 2015)

Featuring Eito Yasutoko, Takeshi Yasutoko, Ayumi Kawasaki, Tomohiko Nakamura, Hiroaki Kakui, Towa Kawasaki & Ippei Kishimoto.

Official Webpage: Goodskates.com/show (japanese language).
Visit Eitoyasutoko.com | Takeshi-yasutoko.com.

Chiaki Ito & Friends (Japan): Claps Animation 9 (2015)

Friday, June 12th, 2015

Filmed at the Hi-5 park (Tokyo, Japan).

Chiaki Ito & Friends (Japan): Claps Animation 9 (2015)

More Claps Media | Visit Ameblo.jp/chiaki-ito (JP).

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 ...21 22 23 Next