Posts Tagged ‘japan’

Takeshi Yasutoko x Eito Yasutoko (Japan): B.L.A.D.E

Thursday, January 29th, 2015

Update: results are up, check the second video!

Eito Yasutoko x Takeshi Yasutoko (Japan): B.L.A.D.E

Style of Blading: Results

#Next by Yuto Goto (2012-2014, Japan): Friends Section

Sunday, January 25th, 2015

#Next by Yuto Goto (2012-2014, Japan): Friends Section

#Next by Yuto Goto (2012-2014): More Media
Intro, Eiji Sakihara, Haruki Dozen, Teaser.

Haruki Dozen (Japan): #Next by Yuto Goto (2012-2014)

Monday, January 19th, 2015

Haruki Dozen (Japan): #Next by Yuto Goto (2012-2014)

#Next by Yuto Goto (2012-2014): Intro, Eiji Sakihara, Teaser.

Takeshi Yasutoko (Japan): Bowl Session (2015)

Thursday, January 15th, 2015

Filmed at the G skatepark in Kobe city, Hyogo (Japan).

Takeshi Yasutoko (Japan): Bowl Session (2015)

Eiji Sakihara (Japan): #Next by Yuto Goto (2012-2014)

Tuesday, January 13th, 2015

Eiji Sakihara  (Japan): #Next by Yuto Goto (2012-2014)

Eito Yasutoko: Music Festival (Japan)

Saturday, January 10th, 2015

Eito Yasutoko: Music Festival (Japan)

Larger picture on Instagram.

Shintaro Nakayama (Japan): Fantastic Puncher (2007)

Saturday, January 10th, 2015

Shintaro Nakayama (Japan): Fantastic Puncher (2007)

Previously: Fantastic Puncher (2007): Trailer by Schusei Baba.

#Next (Japan) by Yuto Goto (2012-2014): Intro

Sunday, January 4th, 2015

Intro (Slam Section).

Next (Japan) by Yuto Goto (2012-2014)

Coming soon. Profiling Eiji Sakihara, Haruki Dozen, Yuta Yori & Yuto Goto. Also featuring Earl Abrahams, Haruka Suenaga, Hiraku Kajiyama, Hyu Okamoto, Issei Sato, Jeerasak Tassorn, Katsuhiko Sagata, Kazuho Kumazawa, Keta Kunii, Koichi Iguchi, Koji Maezawa, Masaaki Takahara, Naoki Nishimura, Ren Fujiwara, Richie Eisler, Satoru Tokioka, Shintaro Nakayama, Soichiro Kanashima, Takanori Sato, Teppei Imaoka, Thomas Beswick, Toru Shirai, Worrapoj Boonnim, Yusuke Suto & Yuta Yori.

Previously: #Next (Japan) by Yuto Goto (2012-2014): Teaser.


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 ...17 18 19 Next