Gold Style 6 (Japan): Soichiro Kanashima VS Yuto Goto

Gold Style 6 (Japan): Soichiro Kanashima VS Yuto Goto

Chiaki Ito presents Gold Style vol. 6 (2015) at the Trinity skatepark (Tokyo, Japan). Report filmed by Hrk Kjym.

Featuring Eiji Sakihara, Fumiya Matumoto, Hideki Kawai, Haruki Dozen, Hidetaka Kojima, Hikaru Suzuki, KAZU, Katuhiko Sagata, Kazuya Ito, Kouichi Iguchi, Ryoma Narusawa, Shintaro Nakayama, Soichiro Kanashima, Tomoyuki Hirano, Yuto Goto, & more. Music: Diary – Free the Robots.

Results

  1. Soichiro Kanashima
  2. Yuto Goto
  3. Ryoma Narusawa

Gold Style (Japan): More Media.

Support Rollernews: make your purchases on Amazon via this link. Thanks!

Tags: , , , ,